18. július, 2019 15:14

LOKALNA SAMOUPRAVA: Snemanje občinskih sej in znižanje komunalnega prispevka

LENDAVA: Na včerajšnji 7. redni seji Občinskega sveta Občine Lendava so svetniki potrdili spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta in tako so podane vse pravne podlage za snemanje sej občinskega sveta v prihodnje. Z znižanjem komunalnega prispevka pa želi Občina povečati konkurenčnost lokalnega okolja.

SPREJETE PRAVNE PODLAGE ZA SNEMANJE OBČINSKIH SEJ

Vodstvo občine in občinski svetniki so bili mnenja, da je snemanje sej zaradi zagotavljanja obveščanja javnosti in transparentnosti dela potrebno. Da bi zadostili zakonskim določilom glede varstva osebnih podatkov je bilo v postopku priprave sprememb in dopolnitev pridobljeno tudi mnenje informacijskega pooblaščenca in pooblaščencem za varovanje osebnih podatkov Občine Lendava.

Posnetki občinski sej bodo objavljeni na spletni strani Občine Lendava, predvidoma že po prihodnji seji, dostopni pa bodo še 30 dni od potrditve zapisnika objavljene seje.

ZA VEČJO KONKURENČNOST LOKALNEGA OKOLJA

Občinski svet je potrdil tudi predlagano spremembo Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lendava, s katerim se znižuje višina komunalnega prispevka, saj na tak način želi Občina povečati konkurenčnost našega okolja in povečati investicijsko dejavnost v občini. S spremembo se bo komunalni prispevek zmanjšal za približno 25 odstotkov.

V primeru novogradnje stanovanjske hiše na zemljišču velikosti 2.149 kvadratnih metrov z neto uporabno površino 183,70 kvadratnih metrov, kjer je zagotovljena kompletna komunalna oprema s cesto, vodovodom, kanalizacijo, se tako komunalni prispevek iz 3.252,77 evrov znižuje na 2.440,13 evrov.

 

 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test