24. szeptember, 2019 10:13

SODELOVANJE: Delavnica v okviru projekta Store4HUC

LENDAVA – MESTNA HIŠA: Občina Lendava je v okviru projekta Store4HUC, ki se izvaja pod okriljem programa Interreg Central Europe v ponedeljek, 23. septembra 2019, izvedla prvo delavnico na temo učinkovita raba energije v občini Lendava.

IZBOLJŠANJE STRATEGIJE ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Občina Lendava v projektu Store4HUC sodeluje s pilotnim projektom za integracijo sistema za shranjevanje energije v enem izmed objektov kulturne dediščine. Projekt se je začel izvajati 1. aprila 2019 zaključil pa se bo 22. marca 2022 z zaključnim dogodkom prav v Lendavi. Glavni cilj projekta, ki ga vodi Razvojna agencija Sinergija, je izboljšati strategije za učinkovito rabo energije in prostorsko načrtovanje, ki se osredotočajo na mestna središča, s poudarkom na integraciji sistemov za shranjevanje energije v javnih stavbah, predvsem na stavbah (zaščitene) kulturne dediščine. Eden izmed pomembnih ciljev Občine Lendava pa je zmanjšati porabo električne energije ter prehod na obnovljive vire energije.

PILOTNA REŠITEV ZA SHRANJEVANJE ENERGIJE

Na delavnici je bila prvič predstavljena pilotna rešitev oz. investicija za integracijo sistema za shranjevanja energije, ki bo predstavljala izvrsten primer dobre prakse in novost na področju shranjevanja energije in bo lahko postala osnova za vgraditev sistema tudi v druge javne stavbe ali podjetja z namenom učinkovite rabe energije. 

Na delavnici so sodelovali predstavniki podjetij in institucij, ki se ukvarjajo z načrtovanjem razvoja učinkovite rabe energije v občini Lendava ter predstavniki javnih institucij, ki so porabniki energije, da se seznanijo s pilotnimi rešitvami in da so lahko spregovorili o aktualnih izzivih.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test