Gospodarstvo

30. maj, 2018 13:18

MEDNARODNO: Železniška proga Lendava - Rédics postaja realnost

LENDAVA - ZALAEGERSZEG: Župana pobratenih mest Zalaegerszega in Lendave Zoltán Balaicz in mag. Anton Balažek sta danes imela delovno srečanje. SODELOVANJE Zalaegerszeg je pomembno županijsko središče, ki ima z Lendavo že prijateljske odno...

Read More
25. maj, 2018 08:34

INVESTICIJE: Začela so se dela na mostu v Benici

BENICA: Pričela so se investicijska dela na mostu v Benici. NOV MOST Pričela se je gradnja mostu čez Ledavo v Benici. Most bo dolg 30 metrov in širok 10 metrov, vključno z enostransko kolesarsko stezo širine 2,5 metra. Vrednost investicije ...

Read More
23. maj, 2018 17:00

INVESTICIJE: Prostorsko umeščanje rastlinjakov

LENDAVA - MESTNA HIŠA: V Mestni hiši je danes potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi ter okoljskega poročila. PROSTORSKA UMESTITEV Za izgradnjo rastlinjakov je predvid...

Read More
15. maj, 2018 13:33

GOSPODARSTVO – KMETIJSTVO: Pomemben korak pri načrtovani gradnji rastlinjakov

LENDAVA - INVESTICIJE: Objavljeno je javno naznanilo o spremembi prostorskih planov, ki bo omogočila investicije na področju kmetijstva. JAVNA RAZGRNITEV Na spletni strani www.lendava.si je objavljeno javno naznanilo o spremembi prostorskih planov, ki so p...

Read More
26. april, 2018 11:50

MLADI: Priložnosti za študentsko in dijaško delo

LENDAVA - MLADI IN TRG DELA: Občina bo spodbujala vključevanje mladih v lokalno okolje s študentskim in dijaškim delom. POZIV ŠTUDENTOM IN DIJAKOM Občina bo v sodelovanju s Klubom študentov Lendava omogočila občasna pogo...

Read More
25. april, 2018 15:50

TURIZEM: Nove priložnosti za delo v turizmu

ZAPOSLOVANJE – TURIZEM: Hotel Elizabeto bodo obnovili in odprli predvidoma meseca avgusta 2018. Zaposlili bodo receptorje, natakarje in sobarice. NIVO ŠTIRIH ZVEZDIC Lastnik bo hotel obnovil, tako da bo zagotovljen standard štirih zvezdic...

Read More
19. april, 2018 12:28

ZBIRANJE PONUDB: Zemljišča za vlagatelje in stanovanjsko gradnjo

LENDAVA – GRADNJA: V Industrijski coni Lendava so po javni dražbi na voljo še tri parcele za potencialne vlagatelje in štiri gradbene parcele v Slomškovem naselju. Izhodiščna cena je znižana za 10 odstotkov. JAVNO ZBIRANJE...

Read More
17. april, 2018 08:04

LOKALNA SAMOUPRAVA: Dobro poslovanje Občine v letu 2017

OBČINSKI SVET - ZAKLJUČNI RAČUN 2017: Občinski svet je obravnaval rezultate poslovanja Občine Lendava v letu 2017. Potrdil je zaključni račun ter se seznanil z doseženimi rezultati, ki kažejo na razvojno usmerjenost in uspešnost. NA PETIH PODR...

Read More
10. april, 2018 08:07

INVESTICIJA: Nov most na Ledavi

Pince - Marof-Benica: Na zboru krajanov je predstavljen projekt izgradnje novega mostu in protipoplavnih nasipov. NOV MOST Na podlagi idejne zasnove potrjene s strani krajanov je pripravljena projektna dokumentacija in končan postopek izbire izvajalca. Grad...

Read More
05. april, 2018 07:55

KULTURA: Gradbeništvo in kultura z roko v roki

GORNJA RADGONA: V Gornji Radgoni poteka že tradicionalni 30. mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti, na katerem je bil predstavljen Program investicijskih vlaganj v okviru Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025. Pred...

Read More

Strani

Instagram test