23. julij, 2019 10:34

FINANCE: Obvestilo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2019

LENDAVA: V teh dneh so občani od Finančne uprave RS prejeli odločbe o odmeri NUSZ za leto 2019. Zakonodaja določa, da se NUSZ plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. 

NADOMESTILO TUDI ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

V preteklosti se v Občini Lendava nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča fizičnim osebam ni odmerjalo, kar ni bilo v skladu z zakonodajo. Občinska uprava je bila na to pomanjkljivost že lansko leto opozorjena, zato ji je še prejšnja sestava občinskega sveta naložila, da se nadomestilo mora odmerjati tudi za nezazidano stavbno zemljišče. Tako je fizičnim osebam letos odmerjeno nadomestilo tudi za nezazidana stavbna zemljišča, ki izpolnjujejo ustrezne kriterije. Nezazidana stavna zemljišča predstavljajo gradbene parcele, na katerih je v skladu s predpisi možna gradnja in so ustrezno komunalno opremljene, oziroma imajo možnost priklopa na komunalno infrastrukturo.

PRITOŽBE

Občina Lendava zavezance obvešča, da morebitne pritožbe naslovijo na Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota, občinski upravi pa sproti sporočajo vse okoliščine, ki vplivajo na odmero NUSZ (nakup, prodaja, najemno razmerje, ...). Največ težav namreč nastopi, ko zavezanci določeno nepremičnino prodajo ali se izselijo iz najemnega stanovanja in te spremembe niso sporočili občinski upravi.

Za vsa vprašanja v zvezi z odmero NUSZ je na voljo nova telefonska številka finančne uprave RS: 08 200 1001.

Foto: www.fu.gov.si

 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test