17. maj, 2018 13:47

INVESTICIJE: Pričetek del na stolpu Vinarium

TURIZEM – STOLP VINARIUM: Pričela so se dela na ureditvi okolice stolpa Vinarium.

ODVODNJAVANJE IN HORTIKULTURA

Velike parkirne površine zahtevajo urejeno ravnanje z meteornimi vodami in okolju prijazne zasaditve. Odvodnjavanje meteornih voda je pomembno za krajane, ki stanujejo v okolici stolpa. Parkirišča ne bodo asfaltirana, bodo pa zasajena z avtohtonimi drevesi in grmovnicami.

PEŠPOT DO STOLPA

Končno podobo bo dobila tudi pešpot, ki ob lendavskem gradu pelje do stolpa. Strmina ob studencu bo preurejena tako, da bo prijaznejša za pešce. Urejena bo tudi pešpot skozi sadovnjak nad studencem.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.