23. maj, 2018 17:00

INVESTICIJE: Prostorsko umeščanje rastlinjakov

LENDAVA - MESTNA HIŠA: V Mestni hiši je danes potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi ter okoljskega poročila.

PROSTORSKA UMESTITEV

Za izgradnjo rastlinjakov je predvidenih več kot 40 hektarjev zemljišč ob cesti Lendava - Mursko Središče. Pripombe iz javne razgrnitve in razprave bo obravnaval občinski svet Občine Lendava na junijski seji, ko bo predvidoma potrjena sprememba prostorskega načrta in omogočeno nadaljevanje investicije.

MOŽNOSTI ZA NOVE ZAPOSLITVE

S potrditvijo lokacije in spremembe prostorskih načrtov bo Občina omogočila vlagateljem da nadaljujejo z aktivnostmi. Izgradnja bo potekala predvidoma v štirih fazah, v vsaki fazi bo vsaj 100 novih zaposlitev.

Gradivo je dostopno tukaj.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test