17. april, 2018 08:04

LOKALNA SAMOUPRAVA: Dobro poslovanje Občine v letu 2017

OBČINSKI SVET - ZAKLJUČNI RAČUN 2017: Občinski svet je obravnaval rezultate poslovanja Občine Lendava v letu 2017. Potrdil je zaključni račun ter se seznanil z doseženimi rezultati, ki kažejo na razvojno usmerjenost in uspešnost.

NA PETIH PODROČJIH ODLIČNO

Na podlagi strokovnih analiz, objavljenih v okviru projekta "Zlati kamen" Občina Lendava dosega nadpovprečne rezultate na naslednjih področjih:

   - gospodarska rast in učinkovitost;

   - varovanje okolja;

   - finančna stabilnost občine;

   - kakovost življenja;

   - delovna mesta (samozadostnost).

Razvojni problem ostajajo negativna demografija, slabša izobrazbena struktura in visok delež dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je posledica odpuščanj v Nafti Lendava.

MED 50 NAJUSPEŠNEJŠIH

Cilj Občine je, da se po vseh kriterijih uvrsti v prvo petino slovenskih občin. Z ambicioznimi razvojnimi načrti, močnim gospodarstvom in vztrajnostjo se lahko ta cilj doseže do leta 2020. Gre za razvojni korak, saj je celotno Pomurje in z njim tudi občina Lendava praviloma zaostajala za 20-30% za slovenskim povprečjem. Gospodarska učinkovitost podjetij, razvojna naravnanost in finančna stabilnost občine sta dobra podlaga za uresničitev teh ciljev.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test