05. junij, 2018 13:00

LOKALNA SAMOUPRAVA: Odlok o pokopališkem redu v javni obravnavi

LENDAVA - MESTNA HIŠA: Včeraj je v Mestni hiši potekala javna obravnava Odloka o pokopališkem redu v občini Lendava. Na javni obravnavi je bila prisotna večina predsednikov krajevnih skupnosti.

POENOTENO

Zakon, ki je stopil v veljavo zahteva, da se upravljanje s pokopališči poenoti. V občini Lendava bo pokopališka dejavnost ostala v pristojnosti krajevnih skupnosti. Občina bo določila osnovna pravila upravljanja in krajevnim skupnostim nudila upravno strokovno podporo.

SOLIDARNOST

Višina sredstev, ki jih zbirajo krajevne skupnosti se nameni za vzdrževanje pokopališč. Del sredstev se bo moral nameniti tudi za vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Občina bo sodelovala pri obnovi mrliških vežic tako, da bodo vsa pokopališča primerno urejena. V letu 2018 bo sofinancirala obnovo mrliške vežice v Gaberju in Čentibi. V pripravi pa je tudi obnova vežice v Petišovcih in pokopališča v Lendavi.

OBČINSKI SVET

Občinski svet bo na svoji junijski seji sprejel Odlok o pokopališkiem redu in zavezujoče smernice za izvajanje odloka. Več informacij o odloku lahko najdete tukaj.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.