07. junij, 2018 14:20

PROJEKTI: Dogovor o razvoju Pomurske regije

LENDAVA – POMURJE: Na skupni seji sta se sestala svet pomurske razvojne regije in razvojni svet in obravnavala dogovor o prioritetnih projektih.

OSKRBA S PITNO VODO

Prioriteta ostaja oskrba s pitno vodo, ki je pereč problem zlasti na Goričkem.

KOLESARSKE STEZE

Trajnostna mobilnost in kolesarske steze so pomemben del dogovora. Predvideno je sofinanciranje kolesarskih stez na relaciji Lendava – Radmožanci in kolesarske obvoznice Lendave.

INDUSTRIJSKA CONA

Kot regijski projekt je odobrena tudi infrastrukturna obnova Industrijske cone v Lendavi.

IZJAVA ŽUPANA

Mag. Anton Balažek se je udeležil skupne seje sveta pomurske razvojne regije in razvojnega sveta. Ob tem je povedal:  

Dogovor je dober, če smo vsi vsaj delno zadovoljni. Večina denarja gre še vedno za oskrbo s pitno vodo, kar imamo v Lendavi dobro urejeno. Zadovoljni smo z uvrstitvijo kolesarskih stez in Industrijske cone v Lendavi v dogovor o prioritetnih projektih. 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test