12. junij, 2018 15:54

SOCIALA: Financiranje programov socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti

LENDAVA - SOCIALNO VARSTVO IN HUMANITARNA DEJAVNOST:  V letošnjem proračunu je Občine Lendava za celotno področje socialnega varsva namenjenih skoraj 1,5 milijona evrov. Od tega je preko javnega razpisa za programe in projekte na področju socialnega varstva ter humanitarnih dejavnosti Občina 24 društvom in drugim organizacijam s področja sociale dodelila 14.159 evrov.

SKORAJ 1,5 MILIJONA ZA PROGRAME SOCIALNEGA VARSTVA

Za celotno področje socialnega varstva in razvoja človeških virov ima Občina v proračunu za leto 2018 predvidenih 1.405.170 evrov. Za dodatno krepitev socialne varnosti in vključenosti občanov Občina Lendava v letošnjem letu poleg tega namenja še dodatnih 285.470 evrov, ki omogočajo financiranje programa javnih del, šolskih skladov, medgeneracijskega središča, humanitarnih organizacij, društva delovnih invalidov, društva upokojencev ipd.

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na spletni strani www.lendava.si so objavljeni prejemniki sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje socialnega varstva ter humanitarnih dejavnost v letu 2018. Iz tega razpisa se sofinancirajo projekti in programi društev in organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki so namenjeni posameznim ranljivim skupinam.

SOCIALNA KOHEZIJA IN VKLJUČENOST

S financiranjem dodatnih programov Občina predvsem vzpodbuja  večjo socialno vključenost občanov in s tem prispeva k višanju stopnje socialne kohezije. Poleg odprtega delovanja Občine in močno razvitega delovanja društev, je nepogrešljivo tudi medgeneracijsko sodelovanje, medsoseska pomoč in občutek za posameznika v skupnosti.

FOTO: www.dslendava.si

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.