11. marec, 2019 12:58

SODELOVANJE: Podpis dogovora o sodelovanju 24 mest

AVSTRIJA - GRAD HARTBERG: Na gradu Hartberg v Avstriji se je prejšnji četrtek v okviru projekta CITY COOPERATION II, ki je sofinanciran v programih Intrerreg Slovenija-Avstrija in Interreg Avstrija-Madžarska, odvil »Forum 24mest«, na katerem so župani oz. njihovi pooblaščenci podpisali trilateralni pakt o sodelovanju »Dogovor o institucionalizaciji sodelovanja med 24 mesti oz. občinami na čezmejnem območju Avstrija-Slovenija-Madžarska.

Po uvodnih nagovorih so sledile predstavitve že izvedenih aktivnosti projekta v vseh treh državah na temo mestnega marketinga, tako imenovanega »city branding-a« ter oživljanja mestnih središč. Primer dobre prakse je bil tudi skupni projekt ZRS Bistra Ptuj in Javnega zavoda za turizem, znan pod imenom #pridi v mesto.

ČEZMEJNO SODELOVANJE

Po predstavitvah je sledil svečani podpis trilateralnega pakta o sodelovanju, ki so ga med drugim podpisali tudi predstavniki devetih slovenskih občin: Občina Beltinci, Občina Gornja Radgona, Občina Lenart, Občina Radenci, Občina Ljutomer, Mestna občina Murska Sobota, Občina Ormož, Mestna občina Ptuj in Občina Lendava.

Namen je izboljšati raven čezmejnega sodelovanja med občinami ter s konkretnimi ukrepi krepiti vlogo občin oz. mest in njihovih deležnikov kot glavnih nosilcev policentričnega in k rasti usmerjenega razvoja tega območja.

Župan Občine Lendava Janez Magyar je ob tem izpostavil pomen izmenjave dobrih praks pri pridobivanju evropskih sredstev in pozdravil tovrstno projektno sodelovanje med mesti v širšem čezmejnem prostoru.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test