O Lendava danes

Lendavadanes.si je spletni portal Občine Lendava, ki zagotavlja verodostojno informiranje občank in občanov ter širše javnosti o dogajanjih in projektih Občine Lendava. Portal deluje tudi kot informacijska podpora projektu EPK 2025 in ostalim razvojnim aktivnostim na območju Občine Lendava. Lendavski spletni portal Lendavadanes.si je vpisan na seznam medijev z namenom, da dosledno izpolnjuje in spoštuje določila Zakona o medijih.

Lendavadanes.si se poglobljeno posveča celostnemu razvoju Občine Lendava in regije ter poroča o dogodkih iz področja gospodarstva, politike, ureditve prostora, upravljanja z okoljem, demografije, socialnega razvoja, kulturno-umetniške ustvarjalnosti in dostopnosti do dobrin na področju kulture, znanosti, izobraževanja, vzgoje, športa in drugih področij.

Uredništvo spletnega portal Lendavadanes.si

Instagram test